สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 39 28 18 85 89 11 10 7 110
2 บ้านในเมือง 11 5 6 22 20 11 2 4 33
3 เทศบาลท่าอิฐ 10 2 4 16 17 7 2 0 26
4 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 9 2 2 13 16 2 6 3 24
5 เจริญวิทยา 7 7 6 20 26 13 4 0 43
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6 9 3 18 22 11 7 4 40
7 บ้านวังดิน 6 6 3 15 21 10 3 4 34
8 บ้านวังถ้ำ 5 5 1 11 11 4 1 2 16
9 เทศบาลวัดท้ายตลาด 5 2 2 9 7 1 2 0 10
10 บ้านบึงท่ายวน 5 2 1 8 7 1 2 1 10
11 ชุมชนวัดบรมธาตุ 4 1 2 7 8 5 5 0 18
12 เทศบาลศรีพนมมาศ 4 1 1 6 6 1 0 0 7
13 ชุมชนเมืองปากฝาง 4 0 0 4 7 11 5 8 23
14 บ้านปางวุ้น 3 3 4 10 11 6 4 3 21
15 วัดพระฝาง 3 3 2 8 7 4 4 1 15
16 ชุมชนบ้านวังหิน 3 1 0 4 6 2 5 6 13
17 บ้านหาดเสือเต้น 3 1 0 4 4 1 0 0 5
18 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 3 0 2 5 7 4 1 1 12
19 หมู่ห้าสามัคคี 3 0 0 3 9 1 1 0 11
20 ชุมชนบ้านดง 2 7 4 13 11 10 9 4 30
21 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 2 6 5 13 21 12 8 5 41
22 วังโป่งดำรงวิทย์ 2 4 4 10 16 3 4 1 23
23 บ้านเหล่า 2 3 0 5 4 5 1 3 10
24 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 2 2 1 5 8 5 2 3 15
25 บ้านท่าสัก 2 1 1 4 8 7 0 3 15
26 วัดบ้านเกาะ 2 1 0 3 5 4 3 1 12
27 หวัวเฉียว 2 1 0 3 3 0 0 0 3
28 จรัสศิลป์ 1 4 1 6 8 1 1 2 10
29 บ้านร้องลึก 1 3 5 9 9 9 3 4 21
30 นานกกก 1 3 0 4 4 3 2 2 9
31 บ้านชำสอง 1 2 3 6 10 5 3 3 18
32 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1 2 2 5 2 8 2 3 12
33 น้ำริดราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 6 2 2 2 10
34 บ้านแพะ 1 2 1 4 3 8 7 5 18
35 วัดบ้านใหม่ 1 2 0 3 7 1 2 1 10
36 อนุบาลชุมชนหัวดง 1 1 3 5 3 6 3 1 12
37 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 1 2 4 7 4 1 1 12
38 ป่าขนุนเจริญวิทยา 1 1 2 4 4 6 5 2 15
39 วัดวังยาง 1 1 1 3 4 1 0 0 5
40 ชุมชนบ้านโคน 1 1 1 3 3 4 3 5 10
41 บ้านขุนฝาง 1 1 1 3 2 1 2 1 5
42 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1 1 0 2 5 2 2 2 9
43 วัดคุ้งยาง 1 1 0 2 3 0 2 2 5
44 บ้านวังปรากฎ 1 1 0 2 2 2 0 0 4
45 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 0 1 2 4 0 2 0 6
46 บ้านหาดทับยา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
47 วัดดอยแก้ว 1 0 1 2 3 4 2 1 9
48 บ้านท่าอวน 1 0 1 2 3 1 1 2 5
49 บ้านหนองกวาง 1 0 1 2 3 0 4 3 7
50 วัดน้ำใส 1 0 1 2 3 0 2 2 5
51 บ้านคลองละวาน 1 0 1 2 2 1 1 1 4
52 บ้านกองโค 1 0 0 1 4 4 1 2 9
53 บ้านป่ากะพี้ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
54 วัดโรงม้า 1 0 0 1 3 1 1 1 5
55 ชุมชนด่านวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 1 3
56 บ้านข่อยสูง 1 0 0 1 2 8 0 5 10
57 บ้านนาป่าคาย 1 0 0 1 2 4 2 2 8
58 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 1 1 3
59 บ้านคลองเรียงงาม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
60 วัดช่องลม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
62 บ้านชำตก 1 0 0 1 1 0 0 4 1
63 บ้านนาอิซาง 1 0 0 1 1 0 0 1 1
64 วัดดอย 1 0 0 1 1 0 0 1 1
65 บ้านวังสำโม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 นาอินวิทยาคม 0 3 1 4 6 4 5 2 15
68 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 0 3 0 3 5 4 4 1 13
69 แหลมนกแก้ว 0 2 2 4 8 4 3 1 15
70 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 0 2 1 3 4 4 6 2 14
71 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 2 0 2 2 1 3 2 6
72 บ้านขอม 0 1 2 3 6 0 1 0 7
73 วัดพญาปันแดน 0 1 2 3 4 3 3 3 10
74 บ้านบ่อพระ 0 1 1 2 5 1 0 1 6
75 บ้านเด่นสำโรง 0 1 1 2 4 3 1 0 8
76 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 0 1 1 2 3 3 4 3 10
77 บ้านดารา 0 1 1 2 2 2 2 0 6
78 พิชัยดาบหัก 1 0 1 0 1 7 5 4 1 16
79 บ้านวังโป่ง 0 1 0 1 3 5 1 1 9
80 ชายเขาวิทยา 0 1 0 1 3 5 0 1 8
81 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1 3 3 2 0 8
82 บ้านหาดงิ้ว 0 1 0 1 3 1 0 1 4
83 บ้านหาดสองแคว 0 1 0 1 2 2 2 3 6
84 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 0 1 0 1 2 2 2 1 6
85 วัดดงสระแก้ว 0 1 0 1 2 2 0 0 4
86 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 1 0 1 1 6 0 1 7
87 บ้านเหล่าป่าสา 0 1 0 1 1 2 1 2 4
88 วัดห้องสูง 0 1 0 1 1 2 0 2 3
89 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 1 1 1 2 3
90 วัดแม่เฉย 0 1 0 1 1 0 3 1 4
91 บ้านคลองกะชี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
92 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 0 0 3 3 7 4 4 3 15
93 บ้านนายาง 0 0 3 3 6 11 6 1 23
94 บ้านป่าแต้ว 0 0 2 2 7 3 2 1 12
95 วัดอรัญญิการาม 0 0 2 2 2 7 4 2 13
96 วัดคลองนาพง 0 0 2 2 2 2 0 0 4
97 วัดไร่อ้อย 0 0 1 1 4 2 3 1 9
98 บ้านปากคลอง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
99 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
100 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 1 1 2 2 0 1 4
101 บ้านดอนโพ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
102 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1 1 1 1 3 3
103 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านดินแดง 0 0 1 1 0 3 0 1 3
105 บ้านซ่านสามัคคี 0 0 0 0 5 4 2 1 11
106 บ้านแสนขัน 0 0 0 0 3 4 7 2 14
107 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0 3 0 1 1 4
108 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
109 บ้านห้วยใต้ 0 0 0 0 2 3 2 5 7
110 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
111 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0 1 4 1 0 6
112 ด่านแม่คำมัน 0 0 0 0 1 3 5 3 9
113 วัดดอนสัก 0 0 0 0 1 3 4 3 8
114 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 0 0 1 3 0 1 4
115 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 1 2 4 3 7
116 บ้านชำหนึ่ง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
117 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
118 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
119 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 วัดผาจักร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 4 2 5
122 วัดนาทะเล 0 0 0 0 1 0 2 0 3
123 บ้านหัวหาด 0 0 0 0 1 0 1 1 2
124 บ้านฟากบึง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 บ้านชำทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 หนองนาเกลือวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหลักร้อย 0 0 0 0 0 5 3 0 8
130 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 4 1 0 5
131 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
132 บ้านน้ำไคร้ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
133 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
134 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 1 2
135 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
136 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
137 วัดใหม่ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
138 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
139 สามัคยาราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
140 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
141 บ้านห้วยฉลอง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
142 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
143 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 วัดศรีธาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 ไร่อ้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
148 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 0 0 2 0 2
149 บ้านผักขวง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
150 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
151 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0 0 0 0 2 0
156 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 บ้านดงช้างดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 164 134 486 664 409 282 208 1,355