สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 89 11 10 7 110
2 เจริญวิทยา 26 13 4 0 43
3 บ้านวังดิน 24 10 3 4 37
4 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 22 11 7 4 40
5 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 21 12 8 5 41
6 บ้านในเมือง 20 11 2 4 33
7 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 20 2 6 3 28
8 เทศบาลท่าอิฐ 17 7 2 0 26
9 บ้านร้องลึก 16 9 3 4 28
10 วังโป่งดำรงวิทย์ 16 3 4 1 23
11 ชุมชนเมืองปากฝาง 15 11 5 8 31
12 ชุมชนบ้านดง 13 10 9 4 32
13 บ้านปางวุ้น 12 7 4 3 23
14 บ้านชำสอง 12 7 3 3 22
15 บ้านวังถ้ำ 11 5 1 2 17
16 หมู่ห้าสามัคคี 10 2 1 0 13
17 บ้านท่าสัก 9 8 0 3 17
18 ชุมชนวัดบรมธาตุ 9 6 5 0 20
19 พิชัยดาบหัก 1 9 5 4 1 18
20 นาอินวิทยาคม 9 4 5 2 18
21 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 9 4 4 3 17
22 บ้านบึงท่ายวน 9 1 2 1 12
23 วัดบ้านใหม่ 9 1 2 1 12
24 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 8 5 2 3 15
25 แหลมนกแก้ว 8 4 3 1 15
26 ชุมชนบ้านวังหิน 8 2 5 6 15
27 บ้านท่าอวน 8 1 1 2 10
28 จรัสศิลป์ 8 1 1 2 10
29 บ้านนายาง 7 11 6 1 24
30 วัดอรัญญิการาม 7 7 4 2 18
31 วัดพระฝาง 7 4 4 1 15
32 บ้านป่าแต้ว 7 4 2 1 13
33 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 7 4 1 1 12
34 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 7 4 1 1 12
35 น้ำริดราษฎร์บำรุง 7 2 2 2 11
36 เทศบาลวัดท้ายตลาด 7 1 2 0 10
37 บ้านข่อยสูง 6 8 0 5 14
38 บ้านเหล่า 6 6 1 3 13
39 วัดบ้านเกาะ 6 4 3 1 13
40 บ้านขอม 6 1 1 0 8
41 เทศบาลศรีพนมมาศ 6 1 0 0 7
42 นานกกก 5 5 3 2 13
43 ชายเขาวิทยา 5 5 0 1 10
44 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 5 4 4 3 13
45 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 5 4 4 1 13
46 บ้านซ่านสามัคคี 5 4 2 1 11
47 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 5 2 2 2 9
48 ชุมชนด่านวิทยา 5 1 0 1 6
49 บ้านบ่อพระ 5 1 0 1 6
50 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 4 8 2 3 14
51 ป่าขนุนเจริญวิทยา 4 6 5 2 15
52 บ้านกองโค 4 5 1 2 10
53 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 4 4 6 2 14
54 วัดคลองนาพง 4 4 0 0 8
55 วัดพญาปันแดน 4 3 3 3 10
56 บ้านเด่นสำโรง 4 3 1 0 8
57 วัดไร่อ้อย 4 2 3 1 9
58 วัดวังยาง 4 2 0 0 6
59 วัดคุ้งยาง 4 1 2 2 7
60 บ้านหาดเสือเต้น 4 1 0 0 5
61 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 4 0 2 0 6
62 บ้านหาดทับยา 4 0 0 0 4
63 บ้านแพะ 3 8 7 5 18
64 อนุบาลชุมชนหัวดง 3 6 3 1 12
65 บ้านวังโป่ง 3 5 1 1 9
66 บ้านแสนขัน 3 4 7 2 14
67 ชุมชนบ้านโคน 3 4 3 5 10
68 บ้านห้วยใต้ 3 4 2 5 9
69 วัดดอยแก้ว 3 4 2 1 9
70 บ้านท่าช้าง 3 3 2 0 8
71 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 3 3 0 1 6
72 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 3 2 2 1 7
73 บ้านเหล่าป่าสา 3 2 1 2 6
74 บ้านป่ากะพี้ 3 2 1 0 6
75 บ้านฟากบึง 3 2 1 0 6
76 วัดโรงม้า 3 1 1 1 5
77 บ้านปากคลอง 3 1 1 0 5
78 บ้านหาดงิ้ว 3 1 0 1 4
79 บ้านหนองกวาง 3 0 4 3 7
80 วัดน้ำใส 3 0 2 2 5
81 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 3 0 1 1 4
82 หวัวเฉียว 3 0 0 0 3
83 บ้านท้ายน้ำ 3 0 0 0 3
84 วัดสิงห์ศรีสว่าง 2 6 0 1 8
85 ด่านแม่คำมัน 2 4 5 3 11
86 บ้านนาป่าคาย 2 4 2 2 8
87 บ้านหาดสองแคว 2 2 2 3 6
88 บ้านคุ้งตะเภา 2 2 2 2 6
89 บ้านดารา 2 2 2 0 6
90 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 2 2 0 1 4
91 บ้านวังปรากฎ 2 2 0 0 4
92 วัดดงสระแก้ว 2 2 0 0 4
93 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 2 1 3 2 6
94 บ้านขุนฝาง 2 1 2 1 5
95 บ้านคลองละวาน 2 1 1 1 4
96 บ้านหัวค่าย 2 1 0 0 3
97 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 2 0 4 2 6
98 วัดแม่เฉย 2 0 3 1 5
99 ม่อนดินแดงวิทยาคม 2 0 1 1 3
100 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 2 0 1 0 3
101 บ้านคลองเรียงงาม 2 0 1 0 3
102 บ้านคลองกะชี 2 0 0 0 2
103 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 2 0 0 0 2
104 บ้านดอนโพ 2 0 0 0 2
105 หนองนาเกลือวิทยา 2 0 0 0 2
106 บ้านคลองกล้วย 1 4 1 0 6
107 วัดดอนสัก 1 3 4 3 8
108 บ้านงิ้วงาม 1 3 1 3 5
109 บ้านห้วยทราย 1 2 4 3 7
110 บ้านชำหนึ่ง 1 2 2 1 5
111 สามัคคีวิทยา 1 2 1 1 4
112 บ้านน้ำไคร้ 1 2 1 0 4
113 วัดห้องสูง 1 2 0 2 3
114 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1 1 1 2 3
115 บ้านหน้าพระธาตุ 1 1 1 0 3
116 นาน้อยวิทยา 1 1 0 1 2
117 วัดช่องลม 1 1 0 0 2
118 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 1 0 0 2
119 วัดดอกไม้ 1 1 0 0 2
120 วัดผาจักร 1 1 0 0 2
121 วัดนาทะเล 1 0 2 0 3
122 บ้านหัวหาด 1 0 1 1 2
123 บ้านคลองกะพั้ว 1 0 1 0 2
124 บ้านเต่าไหเหนือ 1 0 1 0 2
125 บ้านชำตก 1 0 0 4 1
126 บ้านนาอิซาง 1 0 0 1 1
127 วัดดอย 1 0 0 1 1
128 บ้านวังสำโม 1 0 0 0 1
129 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 1 0 0 0 1
130 บ้านชำทอง 1 0 0 0 1
131 บ้านหลักร้อย 0 5 3 0 8
132 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 4 1 0 5
133 ราษฎร์อำนวย 0 4 1 0 5
134 บ้านดินแดง 0 3 0 1 3
135 บ้านท่าเดื่อ 0 2 0 1 2
136 วัดคุ้งวารี 0 2 0 0 2
137 ประชาชนอุทิศ 0 1 2 1 3
138 วัดใหม่ 0 1 2 0 3
139 วัดวังผักรุง 0 1 1 0 2
140 สามัคยาราม 0 1 1 0 2
141 บ้านห้วยฉลอง 0 1 0 1 1
142 บ้านท่ามะปราง 0 1 0 1 1
143 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 0 0 1
144 บ้านห้วยปลาดุก 0 1 0 0 1
145 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 1 0 0 1
146 วัดศรีธาราม 0 1 0 0 1
147 ไร่อ้อย 0 1 0 0 1
148 บ้านไชยมงคล 0 0 2 0 2
149 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 2 0 2
150 บ้านผักขวง 0 0 1 2 1
151 บ้านคลองละมุง 0 0 1 0 1
152 บ้านวังสะโม 0 0 1 0 1
153 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 1 0 1
154 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 1 0 1
155 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 2 0
156 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 1 0
157 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0 1 0
158 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0 0
159 บ้านดงช้างดี 0 0 0 0 0
รวม 757 435 284 208 1,476