สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 39 28 18 85
2 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 12 2 2 16
3 บ้านในเมือง 11 5 6 22
4 เทศบาลท่าอิฐ 10 2 4 16
5 บ้านวังดิน 7 8 3 18
6 เจริญวิทยา 7 7 6 20
7 ชุมชนเมืองปากฝาง 7 4 1 12
8 บ้านบึงท่ายวน 7 2 1 10
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 6 9 3 18
10 บ้านวังถ้ำ 5 5 2 12
11 เทศบาลวัดท้ายตลาด 5 2 2 9
12 ชุมชนวัดบรมธาตุ 5 1 2 8
13 ชุมชนบ้านวังหิน 4 2 0 6
14 เทศบาลศรีพนมมาศ 4 1 1 6
15 ชุมชนบ้านดง 3 8 4 15
16 บ้านร้องลึก 3 5 7 15
17 บ้านปางวุ้น 3 3 5 11
18 วัดพระฝาง 3 3 2 8
19 บ้านเหล่า 3 3 0 6
20 บ้านท่าอวน 3 1 1 5
21 บ้านหาดเสือเต้น 3 1 0 4
22 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 3 0 2 5
23 หมู่ห้าสามัคคี 3 0 0 3
24 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 2 6 5 13
25 วังโป่งดำรงวิทย์ 2 4 4 10
26 นานกกก 2 3 0 5
27 บ้านท่าสัก 2 2 2 6
28 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 2 2 1 5
29 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 2 1 5
30 วัดบ้านเกาะ 2 1 0 3
31 ชุมชนด่านวิทยา 2 1 0 3
32 วัดคุ้งยาง 2 1 0 3
33 หวัวเฉียว 2 1 0 3
34 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 2 0 3 5
35 บ้านข่อยสูง 2 0 1 3
36 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 2 0 0 2
37 จรัสศิลป์ 1 4 1 6
38 นาอินวิทยาคม 1 3 1 5
39 วัดบ้านใหม่ 1 3 1 5
40 บ้านชำสอง 1 2 4 7
41 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1 2 2 5
42 บ้านแพะ 1 2 1 4
43 วัดอรัญญิการาม 1 1 4 6
44 อนุบาลชุมชนหัวดง 1 1 3 5
45 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1 1 2 4
46 ป่าขนุนเจริญวิทยา 1 1 2 4
47 วัดวังยาง 1 1 1 3
48 ชุมชนบ้านโคน 1 1 1 3
49 บ้านขุนฝาง 1 1 1 3
50 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1 1 0 2
51 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1 1 0 2
52 บ้านเหล่าป่าสา 1 1 0 2
53 บ้านวังปรากฎ 1 1 0 2
54 บ้านคลองกะชี 1 1 0 2
55 วัดคลองนาพง 1 0 3 4
56 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 0 1 2
57 บ้านหาดทับยา 1 0 1 2
58 วัดดอยแก้ว 1 0 1 2
59 บ้านหนองกวาง 1 0 1 2
60 วัดน้ำใส 1 0 1 2
61 บ้านคลองละวาน 1 0 1 2
62 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1 0 1 2
63 บ้านกองโค 1 0 0 1
64 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 1 0 0 1
65 บ้านป่ากะพี้ 1 0 0 1
66 วัดโรงม้า 1 0 0 1
67 บ้านนาป่าคาย 1 0 0 1
68 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 1 0 0 1
69 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 0 0 1
70 บ้านคลองเรียงงาม 1 0 0 1
71 บ้านน้ำไคร้ 1 0 0 1
72 วัดช่องลม 1 0 0 1
73 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 0 0 1
74 บ้านชำตก 1 0 0 1
75 บ้านนาอิซาง 1 0 0 1
76 วัดดอย 1 0 0 1
77 บ้านวังสำโม 1 0 0 1
78 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 0 3 0 3
79 แหลมนกแก้ว 0 2 2 4
80 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 0 2 1 3
81 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 0 2 1 3
82 บ้านฟากบึง 0 2 0 2
83 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 2 0 2
84 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 2 0 2
85 วัดแม่เฉย 0 2 0 2
86 พิชัยดาบหัก 1 0 1 2 3
87 บ้านขอม 0 1 2 3
88 วัดพญาปันแดน 0 1 2 3
89 บ้านบ่อพระ 0 1 1 2
90 บ้านเด่นสำโรง 0 1 1 2
91 บ้านดารา 0 1 1 2
92 ชายเขาวิทยา 0 1 0 1
93 บ้านวังโป่ง 0 1 0 1
94 บ้านท่าช้าง 0 1 0 1
95 บ้านหาดงิ้ว 0 1 0 1
96 บ้านหาดสองแคว 0 1 0 1
97 วัดดงสระแก้ว 0 1 0 1
98 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1
99 วัดห้องสูง 0 1 0 1
100 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1
101 บ้านนายาง 0 0 3 3
102 บ้านป่าแต้ว 0 0 2 2
103 วัดไร่อ้อย 0 0 1 1
104 บ้านห้วยใต้ 0 0 1 1
105 บ้านปากคลอง 0 0 1 1
106 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 1 1
107 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 0 1 1
108 บ้านดอนโพ 0 0 1 1
109 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 1
110 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 0 1 1
111 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1
112 บ้านดินแดง 0 0 1 1
113 บ้านซ่านสามัคคี 0 0 0 0
114 บ้านแสนขัน 0 0 0 0
115 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0
116 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0
117 ด่านแม่คำมัน 0 0 0 0
118 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0
119 หนองนาเกลือวิทยา 0 0 0 0
120 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0
121 วัดดอนสัก 0 0 0 0
122 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0
123 บ้านชำหนึ่ง 0 0 0 0
124 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0
125 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0
126 วัดดอกไม้ 0 0 0 0
127 วัดผาจักร 0 0 0 0
128 วัดนาทะเล 0 0 0 0
129 บ้านหัวหาด 0 0 0 0
130 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0
131 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 0 0
132 บ้านชำทอง 0 0 0 0
133 บ้านหลักร้อย 0 0 0 0
134 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0
135 บ้านท่าเดื่อ 0 0 0 0
136 วัดคุ้งวารี 0 0 0 0
137 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0
138 วัดใหม่ 0 0 0 0
139 วัดวังผักรุง 0 0 0 0
140 สามัคยาราม 0 0 0 0
141 บ้านห้วยฉลอง 0 0 0 0
142 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0
143 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 0 0 0
144 บ้านห้วยปลาดุก 0 0 0 0
145 ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0
146 วัดศรีธาราม 0 0 0 0
147 ไร่อ้อย 0 0 0 0
148 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0
149 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0
150 บ้านผักขวง 0 0 0 0
151 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0
152 บ้านวังสะโม 0 0 0 0
153 ป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 0 0
154 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 0 0
155 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0
156 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
157 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโสภณ) 0 0 0 0
158 บ้านชำผักหนาม 0 0 0 0
159 บ้านดงช้างดี 0 0 0 0
รวม 223 185 151 559

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศน.คำรณ จวนอาจ Tel/ID line : 0882782087 e-mail :kjuanard@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]