งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร

เกณฑ์การแข่งขัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการลงทะเบียนการแข่งขัน

23 - 31 ตุลาคม  2560 ลงทะเบียน นักเรียนและครูผู้สอน 
6 - 12 พฤศจิกายน 2560 แก้ไข/เปลี่ยนตัว ชื่อนักเรียน และครูผู้สอน( Admin เป็นผู้แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้)
13 - 19 พฤศจิการยน 2560 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน

7 - 8 ธันวาคม 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกาย
(โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่)

7 - 8 ธันวาคม 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางการเห็น
(โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)

11 - 12 ธันวาคม 2560 แข่งขัน ประเภทความพิการ บกพร่องทางการได้ยิน สติปัญญา และออทิสติก (โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญา จ.นครสวรรค์)

15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติบัตร
*ประสานงานที่พัก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67*
สอบถามเพิ่มเติม 
1. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
         1. นายประมวล พลอยกมชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ (081-993-6536)
         2. นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ (ครูน้อย 081-033-2507)
         สำนักงาน 053-278009
2. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
         1. นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.เชียงใหม่ (081-595-0146)
         2. นางสาวบัวเรียน พรมจีน 
         สำนักงาน 053-498-145
3. โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
         1. นายปกรณ์  อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล (089-164-9586)
         2. นางกาญจนา  ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (086-704-8884)
         3. นายสมจิตร  ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (091-839-7116)
         4. นายนรินทร์ สุขอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล (087-209-2560)
         5. นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (087-317-9179)
         
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ เชียงใหม่
โทร. 055-714257 แฟกซ์ 055-713673
  เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 529
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 529

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 324
เมื่อวาน 237
สัปดาห์นี้ 789
สัปดาห์ที่แล้ว 1,165
เดือนนี้ 10,128
เดือนที่แล้ว 66
ปีนี้ 10,194
ทั้งหมด 10,194