หุ่นยนต์ สพม.
การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภท โครงงานสมองกลฝังตัว กลุ่ม สพม.
-ให้นำเล่มเอกสารมาส่งในวันแข่งขัน ทั้ง ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
ติดต่อสอบถามที่
นายพนธ์วศิษฏ์ กลางนภา  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  
โทร 089-8576533
ѹʺ 30 Ȩԡ¹ 2560 13:53 .