ศูนย์ดนตรี (สพป.,สพม.)
ศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) : (สพป.,สพม.)
1.แจ้งการประชุมคณะกรรมการตัดสินดนตรี สพป. และ สพม. (ยกเว้น ดนตรีไทย สพม.)  วันที่ 11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดูรายเอียด
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2560 เวลา 19:38 น.