ศูนย์สังคมศึกษาฯ (สพม.)
กิจกรรมการแข่งขัน "โครงงานคุณธรรม" (สพม.)
-ไม่ต้องส่งรูปเล่มเอกสารล่วงหน้า  ให้นำมาส่งที่จุดรับรายงานตัว ในวันที่แข่งขัน ณ โรงเรียนขาณุวิทยา
วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม 2560 เวลา 20:08 น.