กำหนดการประชุม
กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ/คณะกรรมการตัดสิน (สพป.)
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ  คลิกที่นี่
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คลิกที่นี่ /  กำหนดการรายงานตัวนักเรียน คลิกที่นี่
4.กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)คลิกที่นี่
5.กลุ่มการศึกษาปฐมวัย คลิกที่นี่
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์) คลิกที่นี่ 
ѹء 08 ѹҤ 2560 13:47 .