ศูนย์คอมพิวเตอร์(สพป.)
แจ้งการเตรียมอุปกรณ์เข้าร่วมการแข่งขัน (คอมพิวเตอร์) สพป.
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันเป็นแบบ All in one ดังนั้นโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียม ไมรโครโฟน และหูฟังมาเอง
2.การแข่งขันบางรายการที่ต้องเขียน Story Board ให้โรงเรียนจัดเตรียมเครื่องเขียน สี หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นมาเอง
3.การนำโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการแข่งขัน ให้โรงเรียนบรรจุข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูลแบบDVD หรือ CD เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทอื่นๆ
วันศุกร์ ที่ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 15:39 น.