สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 208 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 5 11 8
2 209 โรงเรียนนครวิทยาคม 10 45 16
3 210 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 1 6 1
4 211 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 13 39 20
5 212 โรงเรียนพานพิทยาคม 75 204 122
6 213 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 6 18 9
7 214 โรงเรียนวัฒนศึกษา 3 13 7
8 215 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 2 3 3
9 216 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 2 2 2
10 217 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 19 58 35
11 218 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 16 31 23
12 219 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 9 36 11
13 220 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 4 16 8
14 221 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 11 52 20
รวม 176 534 285
819

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]