สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 222 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 4 10 8
2 223 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 10 3
3 224 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 9 13 10
4 225 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 7 62 17
5 226 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 1 3 2
6 227 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 5 86 11
7 228 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 11 20 14
8 229 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 1 3 2
9 230 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 18 38 26
10 231 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 2 4 3
11 232 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 5 20 7
12 233 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 13 64 28
13 234 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 21 73 33
14 235 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 21 64 36
15 236 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 47 144 78
รวม 166 614 278
892

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]