สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.เชียงราย 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 237 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 2 3 3
2 238 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 6 15 9
3 239 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 2 6 3
4 240 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 9 28 17
5 241 โรงเรียนพญาเม็งราย 8 17 13
6 242 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 1 2 1
7 243 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 11 29 14
8 244 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 15 76 28
9 245 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 18 46 30
10 246 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 6 7 6
11 247 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 56 194 108
12 248 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 7 32 15
13 249 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 8 30 15
14 250 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 2 6 3
15 251 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 11 19 15
รวม 162 510 280
790

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]