สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 068 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 29 72 44
2 069 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 7 26 12
3 073 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 48 142 79
4 075 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 31 101 60
5 076 โรงเรียนสันกำแพง 26 99 43
6 079 โรงเรียนหอพระ 6 31 11
7 082 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 4 9 7
8 070 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 8 50 12
9 071 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 16 29 21
10 072 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 10 35 10
11 074 โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ 1 1 1
12 078 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1 29 7
13 080 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 3 14 7
14 081 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1 6 1
15 083 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 3 15 5
16 077 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 18 9
รวม 200 677 329
1006

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]