สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 124 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 7 18 13
2 114 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 12 66 19
3 116 โรงเรียนวชิราลัย 11 30 17
4 117 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 11 30 14
5 118 โรงเรียนสันติสุข 3 3 3
6 119 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 60 208 99
7 120 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 14 39 24
8 121 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 24 87 35
9 123 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 4 12 5
10 113 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 23 77 46
11 115 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 6 6 6
12 122 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 4 12 8
รวม 179 588 289
877

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]