สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 534 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 20 12
2 528 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 20 60 35
3 529 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 5 7 6
4 530 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 36 85 57
5 531 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 21 13
6 532 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 33 103 64
7 533 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 22 111 51
8 535 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 24 67 43
9 537 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 13 42 21
10 536 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 6 27 14
รวม 171 543 316
859

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]