สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 538 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 2 5 4
2 539 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 6 16 11
3 540 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1 3 2
4 541 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 10 27 16
5 542 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 40 178 83
6 543 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 14 27 20
7 544 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 30 56 42
8 546 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 2 8 3
9 547 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 2 12 8
10 548 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 9 22 15
11 549 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 2 4 3
12 550 โรงเรียนหนองบัว 55 142 91
13 551 โรงเรียนหนองโพพิทยา 1 3 2
14 552 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 5 49 15
15 553 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 11 56 22
16 545 โรงเรียนปรียาโชติ 8 27 16
รวม 198 635 353
988

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]