สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 274 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 11 35 16
2 275 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 14 43 25
3 276 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 15 39 24
4 277 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 10 32 15
5 278 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 7 16 9
6 279 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 77 347 148
7 280 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 11 43 20
8 282 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 22 72 40
9 283 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 9 15 14
10 281 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 4 6 5
รวม 180 648 316
964

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]