สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 284 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 8 14 12
2 285 โรงเรียนจุนวิทยาคม 15 52 25
3 286 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 13 30 22
4 287 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 24 66 41
5 289 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 8 13 11
6 290 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 7 15 12
7 291 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 9 61 18
8 293 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 76 278 131
9 294 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 7 15 9
10 288 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 3 5 5
11 292 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 11 29 20
รวม 181 578 306
884

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]