สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 561 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 6 12 10
2 554 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 2 4 4
3 555 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1 6 3
4 556 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 57 149 81
5 557 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 5 15 8
6 558 โรงเรียนวังกรดพิทยา 1 5 2
7 559 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 3 8 6
8 560 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 15 41 23
9 562 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 25 82 44
10 563 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 20 54 35
11 564 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 9 62 17
12 565 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 9 36 18
13 566 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 7 50 19
14 570 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 3 5 4
15 571 โรงเรียนเมธีพิทยา 5 13 8
16 567 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 3 5 3
17 568 โรงเรียนอนุบาลวชิร 8 12 12
18 569 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 10 66 20
รวม 189 625 317
942

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]