สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 406 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 15 26 20
2 407 โรงเรียนจ่านกร้อง 30 143 61
3 408 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 3 9 6
4 409 โรงเรียนดอนทองวิทยา 3 3 3
5 410 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 1 2 2
6 411 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 5 20 10
7 412 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 3 42 10
8 414 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 26 81 43
9 415 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 17 52 24
10 417 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 2 5 4
11 418 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 52 159 81
12 420 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 10 72 24
13 413 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 4 28 8
14 419 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 4 6 6
15 416 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 5 6 6
รวม 180 654 308
962

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]