สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 7 22 13
2 002 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 21 59 37
3 003 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 4 14 8
4 005 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 2 6 3
5 006 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 4 24 11
6 007 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 48 116 71
7 008 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1 5 2
8 013 โรงเรียนเนินพิทยาคม 1 1 1
9 014 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 4 6 6
10 015 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 36 92 67
11 009 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 2 4 4
12 011 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 12 34 20
13 016 โรงเรียนเสรีศึกษา 17 110 42
14 010 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 5 10 6
15 004 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 45 22
16 012 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 5 58 17
รวม 182 606 330
936

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]