สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 047 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 3 8 6
2 048 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1 3 2
3 049 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 6 20 12
4 050 โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ 2 3 2
5 051 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 8 16 10
6 052 โรงเรียนบ้านโคกมน 1 2 2
7 059 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 2 2
8 062 โรงเรียนห้วยลาด 4 6 5
9 043 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 9 43 22
10 045 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 8 18 13
11 046 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 7 19 13
12 054 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 4 35 13
13 055 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1 5 2
14 056 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 5 13 9
15 058 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 6 9 8
16 060 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 52 211 97
17 061 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 31 66 45
18 063 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 12 22 15
19 065 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 6 56 18
20 066 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 7 50 17
21 067 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 5 12 8
22 044 โรงเรียนจิตพิมล 2 18 7
23 053 โรงเรียนผดุงวิทย์ 3 7 5
24 057 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1 1 1
25 064 โรงเรียนเมตตาวิทยา 5 10 7
รวม 190 655 341
996

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]