สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 326 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 3 7 3
2 327 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 49 147 79
3 328 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 63 156 103
4 329 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 9 23 12
5 331 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 13 35 18
6 332 โรงเรียนสองพิทยาคม 22 64 28
7 333 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 4 7 6
8 337 โรงเรียนเมืองแพร่ 11 31 21
9 338 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 3 25 10
10 334 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1 39 8
11 335 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์แพร่ 1 1 1
12 336 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 2 6 4
13 325 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1 40 8
14 330 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 1 3 2
รวม 183 584 303
887

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]