สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 136 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 45 84 68
2 137 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 7 24 13
3 138 โรงเรียนปายวิทยาคาร 24 90 38
4 142 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 46 166 82
5 143 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 13 31 20
6 139 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 2 5 3
7 140 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 7 18 13
8 141 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 11 58 19
รวม 155 476 256
732

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]