สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 496 โรงเรียนขาณุวิทยา 23 45 36
2 497 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 29 74 49
3 498 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 8 25 15
4 499 โรงเรียนคลองลานวิทยา 22 93 43
5 500 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 9 27 14
6 501 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 15 32 25
7 502 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 12 66 24
8 503 โรงเรียนระหานวิทยา 19 87 35
9 504 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 5 7 7
10 505 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 4 16 7
11 506 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 5 19 11
12 507 โรงเรียนสักงามวิทยา 6 8 7
13 509 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 4 14 7
14 508 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 1 10 3
รวม 162 523 283
806

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]