สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 174 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 4 51 11
2 175 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 23 73 38
3 176 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 2 4 3
4 177 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1 3 2
5 178 โรงเรียนเถินวิทยา 46 119 74
6 179 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 10 22 15
7 180 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 45 125 71
8 181 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 2 5 4
9 182 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1 3 2
10 183 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 12 13 13
11 184 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 12 34 21
12 185 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 6 34 12
รวม 164 486 266
752

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]