สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 252 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 73 190 118
2 253 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 3 6 5
3 254 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 9 24 16
4 255 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 5 20 8
5 256 โรงเรียนป่าซาง 12 70 20
6 257 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 2 18 5
7 259 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 15 36 25
8 260 โรงเรียนวชิรป่าซาง 15 44 24
9 261 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 38 150 64
10 262 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 4 8 6
11 265 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 4 15 5
12 258 โรงเรียนมงคลวิทยา 4 15 8
13 263 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 4 7 6
14 264 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1 2 1
รวม 189 605 311
916

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]