สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 266 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 14 25 17
2 267 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 37 106 68
3 268 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 8 23 12
4 269 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1 1 1
5 270 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 3 7 5
6 271 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 1 3 2
7 272 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 62 163 105
8 273 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 18 36 26
รวม 144 364 236
600

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]