สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 346 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 7 18 11
2 347 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 20 56 35
3 348 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 12 25 20
4 349 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 9 19 13
5 350 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 6 25 13
6 351 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 6 16 11
7 352 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 5 12 9
8 353 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 60 278 130
9 354 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 5 13 8
10 355 โรงเรียนอุดมดรุณี 49 125 77
11 357 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 24 17
12 356 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 14 86 21
รวม 205 697 365
1062

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]