สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 358 โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม 1 8 3
2 359 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1 6 3
3 360 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 34 109 62
4 361 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 4 10 6
5 362 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 3 15 6
6 363 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 10 43 20
7 364 โรงเรียนวังทองวิทยา 1 5 2
8 365 โรงเรียนศรีนคร 14 81 31
9 366 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 27 88 48
10 367 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 65 195 103
11 368 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 2 6 2
12 369 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 8 10 9
13 370 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 6 37 15
14 372 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 8 24 12
15 373 โรงเรียนเมืองเชลียง 13 46 23
16 371 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 2 13 3
รวม 199 696 348
1044

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]