สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 593 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 8 28 14
2 594 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 14 52 27
3 595 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 29 83 44
4 596 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 2 6 3
5 598 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 8 14 13
6 599 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 19 55 32
7 600 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 14 25 20
8 601 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 78 177 125
9 597 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 4 4
รวม 176 444 282
726

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]