สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 602 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 16 42 23
2 603 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1 1 2
3 604 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 3 3 3
4 605 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 8 27 14
5 606 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 32 118 57
6 607 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 5 18 7
7 608 โรงเรียนลานสักวิทยา 13 39 23
8 609 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 3 14 5
9 610 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 3 26 10
10 611 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 73 275 135
11 612 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 8 28 16
12 613 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 25 49 34
รวม 190 640 329
969

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสถิตาภรณ์ อารีเอื้อ ศน.ศธจ.กพ.(0812804332), นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ ศน.ศธจ.กพ.(0882747828)id line:deawkpp1
นางสาวสุภาพร ธรรมสอน ศน.ศธจ.กพ.(0882812095), ว่าที่ ร.ต.หญิง พจนี ถูกมี ศน.ศธจ.กพ.(0839546025) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]