ศูนย์ฯคอมพิวเตอร์ (สพม)
ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ (สพม)
1. รายการตัดต่อภาพยนต์ ม4-6  ให้เตรียมสีและยางลบมาเอง
2. การแข่งขันคอมพิวเตอร์   ศึกษาเกณฑ์การแข่งขันทุกรายการให้เข้าใจ
1) คอมพิวเตอร์แข่งขันติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows7  64 bit เท่านั้น
2) ให้เตรียมโปรแกรม ฟอนต์ และสิ่งที่ต้องใช้มาติดตั้งเอง
3) ผู้เข้าแข่งขันเตรียม External DVD เพื่อใช้ติดตั้งโปรแกรมของตนเอง
4) ศูนย์การแข่งขันเตรียมหูฟัง พร้อมไมค์ ไว้ให้   
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 13:04 น.