การแข่งขันนาฏศิลป์(สพม.)
การรายงานตัวของโรงเรียนที่เข้าแข่งขันเริ่มเวลา 08.00น. โรงเรียนใดไม่มาตามเวลาดังกล่าว จะจัดให้แข่งขันหลังลำดับการแข่งขันที่ได้จับสลากไว้
วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 15:46 น.