ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ > ในการแข่งขันดนตรี วันที่ 15 ธ.ค. 2560  ได้มีทีมของโรงเรียนในสังกัด สพม. ได้วางเครื่องดนตรี "เมโลโฟน" เครื่องทองเหลือง จำนวน 1 ชิ้น ไว้ที่บริเวณลานจอดรถข้างตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร  ขอความอนุเคราะห์ท่านใดที่ได้เก็บไว้ให้  ติดต่อไปที่ เบอร์โทร  098-2945297
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14:13 น.