ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 8  
12 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 89 ทอง 8  
13 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 13  
16 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 13  
17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 17  
20 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 17  
21 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85 ทอง 24  
26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 24  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 27  
29 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 27  
30 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 27  
31 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 27  
32 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84 ทอง 27  
33 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 34  
35 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 34  
36 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 34  
37 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน