ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 140
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสมอทอดศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.50 ทอง 7  
9 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.25 ทอง 9  
11 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.75 ทอง 12  
13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.75 ทอง 12  
14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.50 ทอง 14  
17 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.50 ทอง 19  
21 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82.50 ทอง 19  
22 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82.50 ทอง 19  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.50 ทอง 19  
24 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.50 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 25  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 25  
29 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82 ทอง 25  
30 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.75 ทอง 30  
31 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.75 ทอง 30  
32 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.75 ทอง 30  
33 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.50 ทอง 33  
34 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.50 ทอง 33  
35 โรงเรียนแม่จริม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 81.50 ทอง 33  
36 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81.25 ทอง 36  
37 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.50 ทอง 37  
38 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.25 ทอง 38  
39 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.75 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน