ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 186
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.67 เงิน 7  
9 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.17 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.33 เงิน 14  
17 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.33 เงิน 14  
18 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75.33 เงิน 14  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 74.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74.67 เงิน 21  
24 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน