ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่จริม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.67 ทอง 16  
18 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 23  
25 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 79.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.67 เงิน 28  
30 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.33 เงิน 30  
32 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78.33 เงิน 30  
33 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน