ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 75.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 71.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 66.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 58.60 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 54.60 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 54.60 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 52.20 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
22 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
23 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน