ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนติ้ววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 64 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 63 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 63 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 63 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
34 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน