ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 51 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 51 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเทพนารี สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 50 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 47 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 45 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 45 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 42 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 42 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 41 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนตะพานหิน สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 40 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 39 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 37 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 33 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 32 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 31 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 31 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 29 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 28 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 28 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 28 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนสายอักษร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 28 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 25 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 25 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 25 เข้าร่วม 38  
41 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 25 เข้าร่วม 38  
42 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 24 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  
44 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน