ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 294
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 76.40 เงิน 11  
13 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.20 เงิน 13  
15 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 15  
17 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 73 เงิน 18  
20 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 70.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 70.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 69.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69.20 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.80 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.80 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 67.20 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66.40 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65.80 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65.80 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 64.40 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 62.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62.40 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 60.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 60.40 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60.40 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน