ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 297
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.60 ทอง 17  
19 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.80 เงิน 20  
22 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.80 เงิน 20  
23 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79.20 เงิน 24  
26 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 79.20 เงิน 24  
27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 78.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนท่าชัยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 32  
34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77 เงิน 32  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 38  
40 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 73.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68.80 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  
44 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน