ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.60 ทอง 5  
7 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.60 ทอง 12  
14 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 28  
29 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 35  
36 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.40 ทอง 38  
39 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนเทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 81.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 43  
44 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน