ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหอพระ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94.26 ทอง 4  
5 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 93.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 93.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92.86 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 92.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.26 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง 13  
14 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง 13  
15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง 13  
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 91.86 ทอง 16  
17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 91.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.52 ทอง 18  
19 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90.93 ทอง 20  
21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90.92 ทอง 21  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.53 ทอง 23  
24 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 25  
26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 90 ทอง 25  
27 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.53 ทอง 29  
30 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89.52 ทอง 30  
31 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 89.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88.60 ทอง 36  
37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 37  
38 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 37  
39 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 37  
40 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87.80 ทอง 40  
42 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 87.60 ทอง 42  
43 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 43  
44 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85.40 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน