ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 86.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 86.20 ทอง 11  
13 โรงเรียนสา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83.80 ทอง 22  
23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 83.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 82.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80.80 ทอง 32  
33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80.60 ทอง 33  
34 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 80.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80.40 ทอง 34  
36 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 36  
39 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75.20 เงิน 43  
44 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 71.80 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน