ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 67.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนาน้อย สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 66.67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 66.67 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 66.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน