ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโกรกพระ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 87 ทอง 15  
17 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 15  
18 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 87 ทอง 15  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนพัชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 84 ทอง 24  
29 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 83 ทอง 29  
31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 31  
35 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 31  
36 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 75 เงิน 36  
37 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน