ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนป่าซาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83 ทอง 16  
18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 16  
19 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 83 ทอง 16  
20 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 78 เงิน 27  
28 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 74 เงิน 31  
32 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน